Akutinfo


Utvägen är ett företag som jobbar med att skapa trygga och säkra arbetsplatser. Vi har närmare 50 års erfarenhet av detta. Vår senaste produkt handlar dels om detta men man kan använda den till så mycket mer. Det som är genomgående är att öka mobiliteten på företag oavsett om det handlar om internt bruk eller externt.

Fördelen med en webb-app är att man enbart jobbar i ett content och behöver ej ta hänsyn till olika operativsystem. Akutinfo är mycket enkel att administrerar.

 

Senaste uppdateringarna

Nu är vi igång med globala och lokala uppdateringar vilket innebär att en kommun som vill ha en app för varje skola el förvaltning kan lätt uppdatera på ett ställ i en meny och den slår igenom på alla appar.

Webb-push har vi kommit med. Det fungerar än så länge enbart till Android mobiler men vi tror att IOs kommer med det förhoppningsvis inom en snar framtid

Vi är bäst på det vi gör
Vi gör det bra
Vi gör det snabbt och kostnadseffektivt

Kontakta ansvarig på Utvägen

Magnus Lundgren

magnus.lundgren@utvagen.se