112 Akut

Högskolans larmnummer

Akut väktarstöd

Personskada eller hastigt insjuknande

Utrymning

Hot eller hot om våld