Inbrott eller vandalisering

• Om du upptäcker att det varit inbrott eller vandalisering larma/informera Högskolans säkerhetsansvarig
• Vid stöld eller förlust av personlig egendom ring polisen på 114 14 och gör en anmälan

114 14