Säkerhetsarbetet vid HiG

Säkerhetsarbetet syftar till att skapa en trygg miljö för anställda, studenter, besökare och samarbetspartners, samt att skydda Högskolans materiella och immateriella värden. Läs mer om säkerhetsarbetet på intranätet klicka här