Stöld

Hjälp till att förebygga stölder.
Tänk på att förebygga stölder genom att
• Anmäla förlust av nycklar eller passerkort till Receptionen eller IT-Support
• Låsa in reservnycklar i godkänt förvaringsskåp
• Lås alltid dörren till ditt kontorsrum, när du lämnar kontoret
• Förvara dina inloggningsuppgifter på ett säkert sätt, aldrig tillsammans med din dator
• Efter arbetstid förvara bärbar dator och annan stöldbegärlig utrustning utom synhåll från fönster