Stöld

Vid stöld ska du göra en polisanmälan. Att du själv gör polisanmälan är viktigt eftersom det oftast är du som bäst kan redogöra för vad som hänt och svara på eventuella kompletterande frågor från den som tar emot anmälan.

Polisanmälan kan göras på två sätt

1) direkt via telefon 11414 eller

2) på polisens hemsida klicka här

 

IFU Arena AB försäkrar inte din privata egendom men din hemförsäkring täcker i allmänhet dina förluster vid stöld.

 

Det är också viktigt att du meddelar IFU Arena AB att du drabbats så att vi får en bild av vad som händer i arenan och om det krävs kan vidta nödvändiga förebyggande åtgärder. Anmälan sker på e-post enligt nedan.

11414