Utrymning

Vid larm gör du följande:

  1. Rädda (Kontrollera om det finns nödställda och rädda dem)
  2. Larma (Om du ser branden/röken ring 112! Tala om vad du heter, vart du ringer ifrån, om det finns någon innestängd och varna andra)
  3. Varna andra som kan vara i fara.
  4. Släck (Om möjligt använd släckutrustning)
  5. Utrym (Följ skyltar och utrymningsplanen. Undvik rökfyllda utrymmen)
  6. Återsamlas (Efter utrymning bege dig till återsamlingsplats på torget utanför IFU Arenas huvudentré)

112