Hot & våld

En självklar och absolut grundläggande förutsättning för verksamheten i IFU Arena är alla människors lika värde. Såväl idrottare, ledare, domare, funktionärer, personal som publik ska bemötas med respekt och värdighet.

Med lika värdighet ska vi skapa en idrottsanläggning som inte bara är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling utan också är en förbild i idrottssverige!

Om man blir utsatt för eller blir vittne till att annan person i arenan blir utsatt för t ex trakasserier ska man i första hand kontakta ledare i anslutning till händelsen eller till personal på IFU Arena.

Andra funktioner som kan ge stöd är

IFU Arenas skyddsombud

Ordförande i respektive idrottsförening

018-201010