Säkerhet

Säkerhetsfrågor i IFU Arena hanteras av en säkerhetsgrupp som består av representant från två ägarföreningar, Upplands Idrottsförbund samt IFU Arena. Säkerhetsområdet omfattar informationssäkerhet, persontrygghet samt egendomsskydd.

018-201010