112 Akut

Mau säkerhetsnummer 040-6658080

Utrymning

Hot eller hot om våld

HLR

Stöld