Vår arbetsmiljö

Vi vill att alla på arbetsplatsen
ska trivas, känna respekt för varandra och komma
hem från jobbet med liv och hälsa i behåll
detta inkluderar:
- Egen och inhyrd personal,
- Underentreprenörer (UE),
- Sidoentreprenörer (SE),
- Andra samarbetspartners
Många olyckor orsakas av människors beslut och handlingar vilket gör att de kan
förebyggas. Med detta som bakgrund ställer vi krav på att alla som uppehåller sig på
våra arbetsplatser, följer dessa regler och arbetar säkert eller inte alls!