Säkerhetsplan

 

Talarmanus för konferencier vid evakuering.
På grund av det nödläge som uppstått kommer vi nu att evakuera området.
In order for this to go easily and quickly without injuring someone we must help.
The evacuation will be carried out to the gathering site, which is on Fredrikskans soccer field. (Obs! Kontrollera att ingen annan återsamlingsplats bestämts)

Säkerhetsplan
Denna säkerhetsplan är framtagen för att öka förutsättningar för att Kalmar Stadsfest skall kunna genomföras på ett säkert sätt.
Säkerhetsplanens syfte är att skapa förutsägbarhet och därmed öka förutsättningarna för ett säkert arrangemang.
Målet är att vid ett nödläge på snabbast och tryggaste sätt säkerställa att de människor som är direkt hotade av nödläget inte skall kommer till skada.
Planen skall även ge polis, ambulans och räddningstjänst bästa möjliga förutsättning att genomföra en snabb insats för att begränsa skadan, utan att publik utgör ett hinder.
Säkerhetsplaneringen och säkerhetsarbetet skall genoms

 

0706833404

Email

Åsa Larsson

Robert Holmström

Patrik Hedlund

Anders Löthman