Du som befinner dig utomlands

Olycka eller allvarlig händelse

Telefonhot eller bombhot

Misstänkta farliga försändelser eller gåvor

Åtgärder vid hot och våld

Obehöriga på arbetsplatsen

Instruktioner vid brand

Skada på person eller hastigt insjuknande

Första hjälpen, skada på person eller hastigt insjuknande