Du som befinner dig utomlands

 Du som befinner dig utomlands:

Stöd via universitetet

Stöd som erbjuds: krisstöd och samordning vad gäller allt från praktiska frågor till rådgivning. Dygnet runt, alla veckodagar.

Uppsala universitets Tjänsteman i beredskap
Telefon + 46 18 471 18 00
E-post: TiB@uu.se

Psykosocialt krisstöd med psykolog

Stöd som erbjuds: direktkontakt via telefon med erfaren psykolog, psykosocialt krisstöd, råd, stöd och vägledning. Dygnet runt, alla veckodagar.
Psykolog vid Falck Health Care telefon +46 771 24 7 365 

Hjälp och stöd på plats från andra organisationer

Samlad information från myndigheterna finns på www.krisinformation.se

Svenska ambassaden i aktuellt land, se Sweden Abroad.

Svenska kyrkan i utlandet

Om du inte hittar det du söker kan du alltid vända dig till Utrikesdepartementet på telefon +46-8-405 10 00

Uppsala universitets larmnummer

Uppsala universitets Tjänsteman i beredskap

SOS International