Instruktioner vid brand

Det är situationen och din förmåga som styr i vilken ordning du ska genomföra åtgärderna.

 

Rädda: personer som är i fara

Varna: andra som befinner sig i fara

– Starta utrymningslarm/brandlarm

Larma SOS alarm 00 112

– Tala om vem du är och var du ringer ifrån

– Berätta vad som hänt och var

Släck: släck branden! Om du inte kan släcka kan du begränsa branden och rök-

spridning genom att stänga dörrar och fönster. Utsätt dig inte för onödiga risker

Utrym: ta närmsta utrymningsväg ut och gå till återsamlingsplatsen

Innan det brinner

 

När situationen tillåter, larma på universitetets larmnummer 2500