Misstänkta farliga försändelser eller gåvor

Försändelser/gåvor till din bostad eller arbetsplats kan innehålla obehagliga överraskningar

 Var uppmärksam på följande:

 

Åtgärder vid misstänkta försändelser