Obehöriga på arbetsplatsen

Var uppmärksam på personer som vistas obehörigt i våra lokaler. Detta kan vara förberedelser till ett brott, till exempel stöld, våld eller hot.

 

Hjälp till att förebygga risker med obehöriga genom att:

 

Obehöriga på arbetsplatsen

Om du misstänker att någon vistas obehörigt i universitetets lokaler agera på följande sätt:

 

Vid inbrott, stöld eller vandalisering

 

Tänk på att förebygga stölder genom att

 

 Akut väktarstöd

Vid behov av akut väktarstöd pga. svårhanterliga situationer ring 018-471 25 00

och begär assistans av väktare. Var bered att uppge följande:

018-471 25 00