Olycka eller allvarlig händelse

Vid akut fara för liv, hälsa och egendom kontakta SOS alarm (00) 112


• Ring SOS Alarm (00) 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans eller polis
• Lägg inte på luren innan du fått instruktioner att göra så
• Uppge ett telefonnummer där du kan nås
• Stanna, om möjligt, vid telefonen så att SOS Alarm eller larmcentralen
kan ringa tillbaka

 

Vid allvarlig händelse larma på universitetets larmnummer 018 471 25 00 vid:

Akut väktarstöd

Vid behov av akut väktarstöd pga. svårhanterliga situationer ring 018-471 25 00 och begär assistans av väktare.

Var bered att uppge följande:

112