Skada på person eller hastigt insjuknande

Att ta reda på innan det händer, var utrustningen för första hjälpen finns!

 

Allmänt

 

 Brännskador och skållningar

 

 Ögonskador (stänk av frätande ämnen)

 

 Frätskador

 

 Elektriska olyckor

 

Epilepsi

 

 Astma

 

 Diabetes

 

 Stroke/hjärninfarkt/hjärnblödning (symptom)

 

 

112