Telefonhot eller bombhot

Tänk på att:

 

 Exempel på frågor att ställa:

 

Typ av hot

Hotarens språk

Hotarens identitet

Hotarens attityd

Hotarens röst            

Hotarens tal

 Bakgrundsljud

  

Åtgärder efter samtal