Fordonsförsäkring

Blanketter:

Skadeanmälan, motorfordon - personskada i trafik

Skadeanmälan, stöldskada motorfordon 

Skadeanmälan, glasskada

Grönt Kort

Information om Grönt Kort för svenskregistrerad bil utomlands.

Universitetets fordonsinnehav

Fordonsinnehavet kontrolleras årligen genom avstämning mot Trafikverkets fordonsregister.

Anmälningar om anskaffning eller avyttring av enskilda fordon behöver inte göras.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är den grundläggande försäkringen. Den ersätter personskador på förare och passagerare i det försäkrade fordonet. Försäkringen ersätter också skador på personer och saker som fordonen orsakar på omgivningen.

Vagnskade- och delkaskoförsäkring

Universitetets fordon är försäkrade i en kasko/samlingsförsäkring, dvs en sammanslagen försäkring för vagnskade- och delkaskoförsäkringar.

Kammarkollegiets information om fordonsförsäkringen