Läkemedelsförsäkring

Läkemedelsförsäkringen

Läkemedelsförsäkringen omfattar personer som fått medicin för att de deltagit i en klinisk prövning, legat på sjukhus eller behandlats med läkemedel utskrivna på recept i Sverige. Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel har du rätt att vända dig till Svenska Läkemedelsförsäkringen för att få din sak prövad.

Uppsala universitet har en läkemedelsförsäkring hos Kammarkollegiet. Säkerhetsenheten ansvarar för frågor kopplat till denna. Läkemedelsförsäkring gäller försök med läkemedel eller substanser som framställs i lärosätets regi för totalt 300 patienter/år. Om läkemedlen eller substanserna inte framställs i UU:s regi så omfattas inte försöken av läkemedelsförsäkringen.

Informationen om försök med läkemedel ska vara hos säkerhetsavdelningen innan försöken startas för att försäkringen ska täcka försöken och innehålla

Email