Personskadeförsäkring

Försäkringar

På denna sida hittar du information om vilket sjuk- och olycksfallsskydd du täcks av beroende på om du är anställd vid Uppsala universitet eller verksam vid universitetet utan att vara anställd.

Försäkringar för anställda

Försäkringar för personer som inte är anställda