Studentförsäkring

Du som studerar kan ha rätt till sjukpenning om du blir sjuk. Olika regler gäller för studier med och utan studiestöd. Som student täcks du av vissa försäkringar men teckna även egen försäkring som täcker din fritid.

Hur din sjukpenning räknas ut beror på hur du arbetar eller har arbetat före dina studier. Om du blir sjuk eller skadad under studierna kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Kontrollera med institutionen vad som gäller för just den utbildning som du deltar i. Har du studiemedel får du behålla dem under den tid du är sjuk och inte kan studera alls. Om du är sjuk i mer än 30 dagar i följd och dina studier blir lidande kan du få avdrag på din studieskuld. Du ska alltid anmäla dig till Försäkringskassan från första sjukdag eftersom du inte vet hur länge du kommer att vara sjuk. Läs mer om vad du ska tänka på om du blir sjuk.

Som student eller doktorand täcks du, genom Kammarkollegiet, av en personskadeförsäkring under skoltid och under färd mellan bostad och universitet. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. Teckna också, med något försäkringsbolag, en olycksfallsförsäkring som gäller din fritid och en hemförsäkring när du skaffat bostad och folkbokfört dig här.

Om du studerar utomlands gäller särskilda regler för rätt till sjukvård. Utbytesstudenter är försäkrade under sin vistelse utomlands genom avtal med Kammarkollegiet. CSN förmedlar också en utlandsstudieförsäkring. Hos Försäkringskassan får du veta mer om vad som gäller för sjukvård och sjukpenning i utlandet.

Se mer information om studentförsäkringar på Kammarkollegiets webbplats om studentförsäkringar och Försäkringsskydd för in- och utresande utbytesstudenter.

Se även Försäkringskassans webbplats och CSN:s webbplats.