Christer Rahm - 3D

Utbildar inom:

Grundutbildning brandskydd, teori & praktik

Släckövning

Utrymningsledare

Utrymningsövning

Brandskyddsansvarig

Första hjälpen

HLR

 

Distrikt:

3D

 

Ort:

Uppsala

070-3384603

Email