Lars-Erik Ellström - Värmland, Örebro

Utbildar inom:

Grundutbildning brandskydd, teori & praktik

Släckövning

Utrymningsledare

Utrymningsövning

Brandskyddsansvarig

 

Distrikt:

Värmland

Örebro

 

Ort:

Deje

 

070-2405556

Email